PORADNIK: jak wybudować myjnię samoobsługową

Nasze doświadczenie pozwala nam doradzać klientom na każdym etapie inwestycji w myjnię bezdotykową. Pomożemy zarówno klientowi, który chce rozwinąć już prowadzoną działalność o usługi mycia, jak również komuś kto inwestycję w myjnię traktuje jako niezależny biznes.

Proces budowy myjni należy podzielić na poszczególne etapy:

Znalezienie lokalizacji pod myjnię samoobsługową

PORADNIK: jak wybudować myjnię samoobsługowąO tym czy działka (poza samą lokalizacją) nadaje się na budowę myjni decyduje kilka czynników:

 1. określenie pod co przeznaczona jest działka na której planujemy budowę myjni,
 2. odpowiedni dobór powierzchni działki pod planowaną ilość stanowisk mycia,
 3. możliwość zjazdu z działki na drogę publiczną.

Informacje o przeznaczeniu działki znajdziemy w warunkach zabudowy lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zależne jest to od tego czy na obszarze, na którym zlokalizowana jest nasza działka został już uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ułatwia często sprawę, gdyż wyciągnięcie wypisu i wyrysu z MPZP można załatwić niekiedy od ręki w Urzędzie Miasta lub Gminy.

Warunki zabudowy to dokument, o który musimy wystąpić do Urzędu Miasta lub Gminy, a ich wydanie związane jest często z kilkumiesięcznym czasem oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wydanie decyzji związane jest z wszczęciem postępowania administracyjnego, na które urząd zgodnie z KPA ma przynajmniej 60 dni).

PORADNIK: jak wybudować myjnię samoobsługowąO ile w wypisie i wyrysie z MPZP od razu określone jest jakie typy budynków i budowli wolno nam postawić na naszej działce, to w decyzji o warunkach zabudowy,  będziemy mieć od razu jasno napisane czy możemy i jaki. Istotne dla MPZP jest, aby wolno nam było budować na działce obiekty usługowe. Myjnia jest obiektem usługowym o usługach nieuciążliwych. Nie wymaga ona decyzji środowiskowej.

Pozostałe istotne parametry opisywane w warunkach zabudowy i w MPZP to:

 • całkowita powierzchnia zabudowy (jaki maksymalnie duży obiekt możemy zaprojektować),
 • minimalna powierzchnia biologicznie czynna (ile musimy na działce zostawić terenów zieleni),
 • obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy (określają odległości w jakiej może znajdować się projektowany obiekt od istniejących i projektowanych dróg, napowietrznych linii energetycznych, linii kolejowych),
 • rodzaj i kształt dachu (standardowo myjnie mają zazwyczaj dach płaski lub łukowy. Bywa że musimy zaprojektować dach dwuspadowy).

Dodatkowo w warunkach zabudowy oraz w wypisie i wyrysie z MPZP znajdziemy informację o konieczności lub jej braku do przyłączania się do kanalizacji, sieci gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej, przewidywanej komunikacji działki z drogami publicznymi oraz o tym czy działka nie podlega nadzorowi konserwatora zabytków.

Warunki przyłączeniowe

PORADNIK: jak wybudować myjnię samoobsługowąMyjnia jest obiektem o zapotrzebowaniu praktycznie na wszystkie media. Do mycia pojazdów konieczne jest jak wiadomo mieć dostęp do wody pitnej, kanalizacji, energii elektrycznej oraz najlepiej do sieci gazowej.

Przed rozpoczęciem procesu projektowania należy wystąpić do gestorów sieci o wydanie warunków przyłączeniowych na wymienione wyżej media w celu weryfikacji czy istnieje możliwość uruchomienia na działce myjni samoobsługowej.

Jeśli w warunkach któryś z gestorów sieci nie będzie w stanie zapewnić dostawy mediów do działki, wtedy należy zapoznać się z alternatywnymi rozwiązaniami, takimi jak:

 • studnia głębinowa w przypadku braku sieci wodociągowej,
 • bezodpływowy zbiornik na odpady ciekłe (szambo) w przypadku braku sieci kanalizacyjnej,
 • zbiornik gazu propan-butan (w przypadku braku sieci gazowej).

W przypadku braku sieci energii elektrycznej alternatywne rozwiązania mogą podrożyć inwestycję na tyle, że lepiej będzie rozejrzeć się za inną działką.

Pozwolenie wodnoprawne

PORADNIK: jak wybudować myjnię samoobsługowąO ile myjnia nie wymaga decyzji środowiskowej, o tyle konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Od 2018 roku zmienione zostało Prawo Wodne i utworzono Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z nowym Prawem Wodnym na uzyskanie pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest wcześniejsze uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie substancji szczególnie niebezpiecznych do urządzeń kanalizacji innego podmiotu, czyli do kanalizacji sanitarnej lub do oczyszczalni ścieków w przypadku projektowania zbiornika szambowego.

W sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wszczynane jest postępowanie administracyjne jak w przypadku warunków zabudowy w związku z czym czas oczekiwania zgodnie z KPA to minimum 60dni.

 

Projektowanie myjni samoobsługowej

PORADNIK: jak wybudować myjnię samoobsługowąPo uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji i zgód można przystąpić do projektowania myjni.

Faktem jest, iż do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbędne jest przedłożenie w Operacie Wodnoprawnym projektu zagospodarowania terenu, oraz rozwiązań technologicznych na urządzeniach kanalizacyjnych, więc częściowo projekt wykonany musiał zostać na etapie ubiegania się o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę myjni samoobsługowej wystarczy adaptacja projektu typowego myjni samoobsługowej oraz wrysowanie jej i wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Często takie postrzeganie sytuacji kończy się jednak rozczarowaniem, gdyż do uzyskania samego pozwolenia na budowę nie trzeba dużo, lecz aby już myjnię zbudować i uruchomić należy posiadać dodatkowe projekty przyłączy mediów, które wymagają też uzgodnień u gestorów sieci.

Niezbędne projekty myjnie samoobsługowej

PORADNIK: jak wybudować myjnię samoobsługowąDo wybudowania myjni konieczne jest wykonanie projektów:

 1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną i urządzeniem podczyszczającym (separator),
 2. Przyłącza wodociągowego do myjni,
 3. Przyłącza gazu do działki (wykonuje gazownia),
 4. Instalacji gazu niskiego ciśnienia zalicznikowej (odcinek od szafki zlokalizowanej na granicy działki do szafki zaprojektowanej przy kontenerze lub module myjni),
 5. Przyłącza energii elektrycznej (wykonuje firma energetyczna),
 6. Instalacji wewnętrznej energii elektrycznej (podłączenie od ZK do myjni),
 7. Projekt zjazdu publicznego na myjnie (o ile działka już go nie posiada),

 

Budowa myjni

PORADNIK: jak wybudować myjnię samoobsługowąNajistotniejsze roboty przy budowie myjni to: prawidłowe podłączenie przyłączy oraz wykonanie posadzek myjni wraz z zawartymi w nich instalacjami przez renomowaną firmę. Jest to szczególnie istotne, gdyż instalacje podziemne, przepusty i te zlokalizowane w samych posadzkach tworzą całość z instalacjami w kontenerze technicznym, oraz na wiacie myjni. Wymagana jest tu szczególna dokładność, aby wszystko do siebie pasowało. Późniejsze przeróbki w mocnych żelbetowych posadzkach mogą skończyć się wysokimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez inwestora. Błędy w wykonaniu podejść i jakości wykonanych posadzek mogą też utrudnić (lub nawet uniemożliwić) montaż urządzeń myjni, która może w późniejszym czasie funkcjonować nieprawidłowo.

Instalacje

PORADNIK: jak wybudować myjnię samoobsługowąNa projekcie zaznaczone są podejścia przepustów oraz wyjścia instalacji podziemnych. Ważne jest, aby zachować tolerancję do jednego-dwóch centymetrów ponieważ odpowiadają one montażowi takich elementów, jak pulpity sterujące stanowiskiem mycia czy tuby na lance i kosze na szczotki. Wyprowadzenie przepustów byle jak zaowocuje koniecznością przymocowania tub, koszy i pulpitów również byle jak. Jest to najbardziej problematyczne, gdy przepusty i instalacje zostaną wyprowadzone za blisko osi słupów konstrukcji wiaty która zakryje przepust i konieczne będzie kucie świeżej posadzki i wykonanie obejść. W efekcie mamy pociętą i połataną byle jak świeżą ładną posadzkę myjni. Sprawa ta tyczy się również kontenera myjni. O ile jest budowany na miejscu to zawsze można pociągnąć instalacje po ścianach ponosząc tylko dodatkowe koszty pracy i materiałów, lecz kiedy kontener jest samonośny (jak w przypadku myjni samoobsługowej Cleanart) to otwory techniczne w podłodze kontenera odpowiadają podejściom instalacji w posadzce. Jak kontener zostanie postawiony to przez otwór w podłodze może nie być dostępu do źle wykonanego podejścia.

Ogrzewanie podłogowe

Instalacja rozmrażania posadzki wbrew pozorom jest jednym z ważniejszych elementów myjni, ponieważ źle wykonana może niedogrzewać posadzki, co w rezultacie zaowocuje lodowiskiem na myjni. Myjnia po to została wyposażona w system rozmrażania posadzek, aby użytkownik mógł czuć się bezpiecznie. Oblodzone posadzki i potykający się na nich klienci mogą w najlepszym wypadku pojechać do konkurencji, a w najgorszym oddać inwestora do sądu za np. złamaną nogę (jak w przypadku nieodśnieżonych i oblodzonych chodników).

Beton – koniecznie zacierać mechanicznie!

PORADNIK: jak wybudować myjnię samoobsługowąIstotna przy wylewaniu szczególnie wierzchniej warstwy jest marka i jakość betonu jaki zostanie zastosowany na posadzkę. Zalecamy zastosowanie marek betonu powyżej C35. Najtrwalsze są betony drogowo-mostowe.

Choć byśmy użyli nie wiadomo jak mocnego betonu, to aby posadzka była odporna na uszkodzenia mechaniczne i wypłukiwanie przez wodę musi zostać ona zatarta mechanicznie. Jest to specjalistyczny długotrwały proces wymagający od posadzkarzy pracy od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin w celu uzyskania efektu końcowego. Wylanie posadzek przy pomocy pierwszej lepszej firmy budowlanej z pewnością zaowocuje szybszym zużywaniem się posadzki. Błędne jej wykonanie może również doprowadzić do miejscowego łuszczenia się betonu.

Odbiory końcowe

PORADNIK: jak wybudować myjnię samoobsługowąPo ukończeniu wszystkich prac budowlanych inwestor z kierownikiem budowy mogą przystąpić do odbiorów końcowych myjni. Istotne jest, aby zebrać odpowiednie dokumenty do dokumentacji powykonawczej. Składają się na to m.in.:

 • powykonawcza mapa od geodety,
 • protokoły odbioru końcowego robót budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej, oraz instalacji gazu,
 • próby szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych,
 • protokół pomiaru uziemienia i zerowania instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej,
 • w przypadku zbiornika na gaz dokumentacja odbiorowa z UDT oraz metryczki zbiornika,
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,
 • uzupełniony dziennik budowy.

Zależnie od treści wydanej decyzji pozwolenia na budowę po złożeniu dokumentacji powykonawczej w Nadzorze Budowlanym inwestor otrzyma decyzję pozwolenia na użytkowanie (decyzja musi się uprawomocnić po 14 dniach, abyśmy mogli uruchomić obiekt), lub oświadczenie o braku konieczności uzyskiwania decyzji pozwolenia na użytkowanie (wtedy możemy uruchamiać myjnie od razu po uzyskaniu oświadczenia).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Koordynatorzy inwestycji myjni bezdotykowych Cleanart służą swoją pomocą na każdym etapie budowy myjni. Jeżeli potrzebują Państwo konsultacji prosimy o kontakt z nami.

Możecie skontaktować się pod numerem telefonu (32) 332 49 30 lub wysyłając wiadomość na adres info@wsop.pl